Samen sterker

Collectie Overijssel staat midden in Overijssel en midden in Nederland: door het actief faciliteren van kruisbestuiving worden erfgoedinstellingen en collecties in Overijssel met kennis en kansen versterkt. En wordt er tegelijkertijd bijgedragen aan de ontwikkeling van de Collectie Nederland.

Welk belang hecht Collectie Overijssel aan haar netwerk van partners en andere organisaties?

De meerwaarde van Collectie Overijssel binnen het erfgoedveld ligt specifiek in het behouden en innovatief digitaal bruikbaar maken van diverse soorten erfgoedcollecties. Daarom kiezen wij ervoor om het zichtbaar maken van de cultuurhistorische verhalen en het actieve publieksbereik bij onze gespecialiseerde partners in het netwerk te laten.

Zichtbaar maken en presenteren is een vak apart

Het is een ander vak dan collectiebeheer. Vandaar dat we graag verder investeren in de relaties met partners zoals Deventer Verhaal, ANNO, Overijsselacademie en ook met individuele creatieve makers. Wij geloven erin dat de inhoud van onze collecties hiermee een veelzijdiger publiek bereikt dan wanneer wij de presentatie zelf zouden doen.

En nemen we dus bewust afscheid van de opdracht rondom publieksbereik waarmee Collectie Overijssel in 2001 is begonnen: twee decennia later kiezen we voor ‘excelleren in de niche’, doen we waar we goed in zijn en vernetwerken onze organisatie.

“Hoe geweldig is het om te zien dat steeds meer (amateur)historici en creatieve makers zich geïnspireerd voelen door het brede erfgoedveld. Op artistieke wijze, met humor en een waarheidsgetrouwe weergave. Om zo met de meest mooie collecties en inzet van eigen specialisme, hun publiek deelgenoot te maken van onze roots.”

Marieke Steegmans,
Manager Publiek

Het gaat daarbij niet alleen om een netwerk van specialisaties; welke rol speelt Collectie Overijssel in landelijke samenwerking?

Als knooppunt brengen we nationale en regionale netwerken samen. Door onze actieve participatie in het netwerk van Regionaal Historische Centra en het Nationaal Archief, het Netwerk Digitaal Erfgoed en diverse andere verbanden wordt de toegang voor onze regionale en lokale partners tot landelijk ontwikkelde kennis en voorzieningen laagdrempeliger. Anderzijds versterken we ook de nationale samenwerking door de regionale realiteit en creativiteit in te brengen.

Wordt Collectie Overijssel dan ook regelmatig ingehuurd als adviesbureau?

De expertise die we opbouwen in het werk dat we doen willen we graag delen. Binnen onze Gemeenschappelijke Regeling, de aan ons verbonden stichtingen en het landelijke netwerk van Regionaal Historische Centra zien we en zoeken we naar vormen om onze expertise optimaal in te zetten. En vanuit onze samenwerking met de Provincie gebruiken we subsidies en digitale platforms als MijnStadMijnDorp om kennis uit te wisselen met regionale culturele partners.

Als publieke instelling kunnen en willen we geen commerciële markten betreden

We zien onszelf echter niet als adviesbureau. Als publieke instelling kunnen en willen we geen commerciële markten betreden. Integendeel: we zien een florerende markt van advies en ‘tooling’ op het gebied van duurzame toegankelijkheid juist als voorwaardelijk om de sectorbrede kennis en innovatie verder te ontwikkelen.