Kiezen voor kwaliteit

Collectie Overijssel staat garant voor duurzaam en state-of-the-art beheer van de Overijsselse erfgoedcollecties. De historische objecten zijn onvervangbaar en daarom zal het werk van de organisatie aantoonbaar van excellente kwaliteit moeten zijn.

Dat betekent dat er dus werk gemaakt moet worden van kwaliteit. Hoe pakt Collectie Overijssel dat aan?

Kwaliteit zit in ons DNA. We realiseren onze kernwaarden van authenticiteit, integriteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid alleen door kwaliteit te leveren: kwaliteit in mensen, gebouwen, processen en diensten. Dat is excelleren en dat is ons uitgangspunt.

Om dit te kunnen leveren:

  • Willen we inzicht hebben in welke mate we onze doelstellingen – zoals het leveren van excellente kwaliteit – ook daadwerkelijk samen behalen. Want die kennis is de motor voor doorlopende verbetering.
  • Zetten we onze kennis en ervaring op het gebied van collectiebeheer breder in en creëren we een nieuw depot om verschillende soorten Overijssels erfgoed samen te kunnen brengen onder één modern, duurzaam en professioneel dak.

Het lijkt erop dat Collectie Overijssel scherper de aandacht wil richten op specifieke aspecten van het werk. Wat betekent dat in de praktijk en wat is de gedachte erachter?

We zijn gestart met het organisatiebrede programma Focus & co om prestatiegerichter te gaan werken. Door ons werk opnieuw in te richten, maar nu helemaal met de behoefte van onze klanten in het achterhoofd. Het is een intern veranderprogramma waarbij we onze ‘traditionele’ manier van organiseren niet meer leidend laten zijn.

Om gezamenlijk dichter bij onze droom te komen zien we organisatiedoelstellingen als een middel om ons daarbij te helpen. Niet als een bureaucratische verplichting, niet als onhaalbare wensen, maar als doelen die we gebruiken om elkaar aan te moedigen de juiste dingen te doen.

Het programma richt een nieuwe manier van werken in

Om steeds een stap dichterbij bij onze droom te komen en steeds meer te gaan excelleren. Het programma richt een nieuwe manier van werken in waarbij we doelstellingen door de hele organisatie heen met elkaar verbinden. En waarbij we onze ‘klanten’ – de samenleving en al die mensen en organisaties voor wie we ons inspannen – in het middelpunt laten staan.

“Nederland heeft prachtig erfgoed. Laten we hier goed voor zorgen en dit zoveel mogelijk delen met elkaar!”

Petra Links, Manager Collectie

Dat betekent nogal wat voor de organisatie zelf. Is Collectie Overijssel volledig toegerust op deze nieuwe manier van werken?

De toevoeging van het Stadsarchief Deventer in 2016 heeft Collectie Overijssel doen groeien van een kleine naar een middelgrote organisatie. Waar een kleine organisatie nog ‘organisch’ kan functioneren, zonder veel structuur en ondersteuning, heeft een middelgrote organisatie een meer professionele bedrijfsvoering nodig.

Zonder een sterke organisatorische basis staan alle andere inspanningen op los zand

Dit geldt van HR en management tot ICT en informatiemanagement. Zonder een sterke organisatorische basis staan alle andere inspanningen op los zand en is duurzame verbetering uiteindelijk onmogelijk. Hoewel het huis op orde krijgen niet altijd als het meest aantrekkelijke klusje wordt gezien, zijn we ons bewust van de noodzaak en zetten we er ons in de komende periode maximaal op in om dit gerealiseerd te krijgen.

Met aangepaste en opnieuw gemodelleerde werkprocessen, de introductie van prestatiemanagement en het continu coachen van onze teams op een cultuur waarin samenwerking en klant-, resultaat- en kwaliteitsgerichtheid centraal staat, zorgen we voor een nieuwe voedingsbodem om in de komende jaren onze visie van excelleren in de niche realiteit te maken.